Literatura AA


Drodzy  Przyjaciele!

Przypominamy że w dalszym ciągu istnieje możliwość zakupu naszej literatury w sklepie internetowym dostępnym na stronie internetowej: https://sklep.aa.org.pl

Środki pochodzące ze sprzedaży literatury przeznaczane są na potrzeby działania Fundacji BSK oraz działania potrzebne do dalszego sprawnego funkcjonowania wspólnoty. Pamiętajmy że obecna sytuacja jest przejściowa i po jej zakończeniu będziemy kontynuować wcześniejsze zadania. Zbliża się czas dodruku takich pozycji jak: "Język serca", "Anonimowi Alkoholicy", "Niezbędnik nowicjusza" oraz "Historie osobiste polskich członków AA", aby móc go zrealizować potrzeba zabezpieczyć na to odpowiednie środki.

Literatura AA jest dziedzictwem tej wspólnoty i w wielu wypadkach może być ważnym elementem trzeźwienia i rozwoju duchowego według wskazówek przekazywanych w naszej wspólnocie. Kupując naszą literaturę możemy pomóc zachować ja dla kolejnych członków, oraz wspomóc działanie fundacji BSK.

Zachęcamy do owocnej lektury


Sugerowany spis literatury, w kąciku(na stolikach) literatury na grupach.

  1. Życie w trzeźwości.
  2. Anonimowi Alkoholicy.
  3. Dwanaście kroków i dwanaście tradycji.
  4. Uwierzyliśmy.
  5. Codzienne refleksje.
  6. Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość.
  7. Jak to widzi Bill.
  8. Doktor Bob i dobrzy weterani.
  9. Ulotki startowe dla nowicjuszy.

Kolporterzy Intergrupy 'ZATOKA'
Jacek email: kolporter.zatoka@gmail.com
Mirek email: kolporter2.zatoka@gmail.com