Informacje o AA


CO TO JEST AA

Anonimowi Alkoholicy są dobrowolną, światową wspólnotą mężczyzn i kobiet różnych zawodów, którzy spotykają się, aby osiągnąć i utrzymać trzeźwość.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.


JAK POWSTAŁO AA

AA powstało w 1935 roku, gdy spotkali się makler z Nowego Jorku i lekarz z Akron, którzy byli "beznadziejnymi" pijakami. Oni założyli AA, aby pomagać inny, którzy cierpieli na chorobę alkoholową i utrzymywać własną trzeźwość. Wspólnota AA powstała w USA, a potem rozpowszechniła się na całym świecie.


LICZBA UCZESTNIKÓW

Ocenia się, że ponad 2 miliony członków spotyka się w ponad 115 tysiącach grup w 180 krajach. W Polsce istnieje ok. 2600 grup AA.


Z CZEGO UTRZYMUJE SIĘ AA

Od lat Anonimowi Alkoholicy przestrzegają i umacniają tradycję całkowitego samoutrzymywania się i nie szukają ani nie przyjmują datków od osób nie będących członkami wspólnoty.


JAK ANONIMOWI ALKOHOLICY UTRZYMUJĄ TRZEŹWOŚĆ

AA proponuje zasadę całkowitej abstynencji. Osoby należące do wspólnoty po prostu powstrzymują się od jednego kieliszka dzień po dniu, Trzeźwość utrzymuje się przez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją na spotkaniach zwanych mityngami(znajdź mityng w swojej okolicy), w oparciu o program Dwunastu Kroków, służący zdrowieniu z alkoholizmu.


DLACZEGO ANONIMOWI ALKOHOLICY SĄ ANONIMOWI 

Anonimowość jest duchową podstawą AA - przypomina uczestnikom wspólnoty, aby kierowali się raczej zasadami niż osobistymi ambicjami. Jesteśmy społecznością ludzi  równych. Dążymy do tego, aby znany był nasz program zdrowienia, na nie osoby, które w nim uczestniczą. Anonimowość w środkach masowego przekazu jest gwarancją bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników AA, a szczególnie dla nowo przybyłych, że ich przynależność do AA nie będzie ujawniona.


PROGRAM 12 KROKÓW 

Współzałożyciel Wspólnoty AA Bill W. nazywa Dwanaście Kroków zbiorem “zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem”. Drugi współzałożyciel AA Dr Bob powiedział:
”W postaci skondensowanej naszych Dwanaście Kroków sprowadza się do słów: miłość i służba” Pracować nad Programem AA to znaczy pracować nad Krokami. Cały program Dwunastu Kroków wymaga stałego i osobistego wysiłku w stosowaniu się do jego zasad i ma na celu zmianę określonych nawyków, utartych schematów myślenia i zmianę dotychczasowego oglądu siebie i świata. Praca nad Krokami pozwala osiągnąć trzeźwość i trwać w niej. Program 12 Kroków Anonimowych Alkoholików znajduje także zastosowanie w codziennym życiu poza Wspólnotą AA - część Kroku Dwunastego mówi... i stosować te zasady we wszystkich swoich poczynaniach. Wiele ludzi nie będących alkoholikami uważa, że w rezultacie stosowania Dwunastu Kroków zdołali rozwiązać wiele innych problemów życiowych. Dwanaście Kroków to droga do szczęśliwego i wydajnego życia dla wielu ludzi zarówno alkoholików jak i nie alkoholików.

Krok Pierwszy

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.

Krok Drugi

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

Krok Trzeci

Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

Krok Czwarty

Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

Krok Piaty

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Krok Szósty

Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

Krok Siódmy

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

Krok Ósmy

Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Krok Dziewiąty

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

Krok Dziesiąty

Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

Krok Jedenasty

Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

Krok Dwunasty

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.


PRZYJACIELE O AA

Przyjaciele Wspólnoty AA to osoby niebędące alkoholikami, które swoją wiedzą, zaangażowaniem i przekonaniem o słuszności idei AA, służą i pomagają wspólnocie.

 

źródło: http://aa.org.pl