<<powrót do strony głównej

ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI - Co robią Anonimowi Alkoholicy, żeby nie pić?

„Nasze picie wiązało się z wieloma przyzwyczajeniami – większymi i mniejszymi. Były to zarówno nawyki w myśleniu czy sposobie odczuwania, w zachowaniu, w tym co robiliśmy i w podejmowanych przez nas działaniach. Po kilku miesiącach ćwiczenia się w nowych, trzeźwych nawykach oraz sposobach myślenia i postępowania dla większości z nas stały się one drugą naturą jak przedtem było nią picie. Niepicie stało się dla nas łatwe i naturalne, nie było już długą, gorzką walką. Życie w trzeźwości okazuje się nie tak bardzo ponure, nudne i przykre, jak się obawialiśmy. Szybko zaczynamy się nim cieszyć i uważać je za bardziej pasjonujące niż wtedy gdy piliśmy. Przedstawione w tej książce praktyczne sposoby co robić, żeby nie pić stosowane godzina po godzinie, dzień po dniu są łatwe do realizacji w domu, w pracy czy na spotkaniu towarzyskim. Z „Życia trzeźwości” dowiemy się m.in. Jak powstrzymać się od pierwszego kieliszka? Jak planować 24 godziny? Jak zmienić stare przyzwyczajenia i zerwać ze starym sposobem myślenia? Jak korzystać z pomocy sponsora i „terapii telefonicznej”? Czy należy szukać pomocy specjalistów?; a także o tym jak niebezpieczne jest użalanie się nad sobą, gniew i urazy czy dopuszczanie do powikłań emocjonalnych. Książka niniejsza nie zawiera planu wyzdrowienia z alkoholizmu. Mówimy w niej jedynie o niektórych sposobach, jakie stosujemy, żeby żyć bez picia.

JAK POWSZTRZYMAĆ SIĘ OD PIERWSZEGO KIELISZKA?
Powiedzenie często słyszane w AA to: „Jeśli nie wypijesz pierwszego kieliszka, to nie będziesz mógł się upić” oraz „Jeden kieliszek do za dużo a dwadzieścia nie wystarczy”.
(...)Zamiast próbować na ile kieliszków możemy sobie pozwolić – cztery? Sześć? - dwanaście? - pamiętajmy tylko jedno: nie wolno mi wypić pierwszego!

O ileż to prostsze!
Przywyknięcie do tego sposobu myślenia pomogło setkom tysięcy spośród nas w zachowaniu trzeźwości przez lata. (…) To właśnie ten pierwszy kieliszek – wcześniej czy później wyzwala w nas przymus picia przemawiający coraz silniejszym głosem wpędzając nas w kłopoty związane z piciem. (…) Nasze doświadczenie to potwierdza o czym można przeczytać w książce „Anonimowi Alkoholicy”, literaturze AA i w naszym czasopiśmie „Zdrój” a także usłyszeć na każdym mityngu, gdzie uczestnicy AA dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.

ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI str.12,13

JAK PLANOWAĆ 24 GODZINY?

W czasie gdy piliśmy miewaliśmy tak okropne okresy, że przysięgaliśmy sobie „nigdy więcej”. Przysięgaliśmy nie pić rok albo obiecywaliśmy komuś, że nie tkniemy alkoholu przez trzy tygodnie albo trzy miesiące. Składając przez zaciśnięte zęby te obietnice byliśmy zupełnie szczerzy. Z całego serca pragnęliśmy już nigdy nie znaleźć się w stanie upicia.
Z czasem pamięć o przysięgach i cierpieniu zblakła. Piliśmy znowu i znowu popadaliśmy w kłopoty. Doświadczenia nauczyło nas nie składać długoterminowych przyrzeczeń zachowania trzeźwości. Stwierdziliśmy, iż rzeczą znacznie bardziej realną i dającą większe szanse powodzenia jest powiedzieć „nie wypiję kieliszka właśnie dzisiaj”. Niezależnie od pokus czy zachęt jesteśmy zdecydowani na wszystko, aby tylko dziś nie wziąć alkoholu do ust.
Jeśli pragnienie napicia się jest bardzo silne, to często te 24 godziny na mniejsze odcinki czasu (…) Każde zdrowienie z alkoholizmu zaczynało się od jednej godziny trzeźwości. Przede wszystkim próbujemy żyć daną chwilą właśnie, żeby zachować trzeźwość i to nam się udaje. Gdy myśl ta raz zakorzeni się w naszym umyśle, stwierdzimy że życie w 24 godzinnymi odcinkami jest skutecznym i dającym satysfakcję sposobem radzenia sobie także z wieloma innymi sprawami.

ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI str.13,15

Gdzie kupić literaturę AA?
Najlepiej na Mityngu, literatura: jak książki, broszurki, inne, zazwyczaj jest wystawiona przez grupę i może leżeć na stoliku, czasem na parapecie. Czasem też się zdarza, że w dobrze ukrytym miejscu jak szafa 🙂 można się wtedy zapytać o książki. Zawsze też można zadzwonić lub napisać do kolportera:

Kolporterzy Intergrupy 'ZATOKA'
Jacek tel.: 600 914 742 / email: kolporter.zatoka@gmail.com
Mirek tel.: 690 975 205 / email: kolporter2.zatoka@gmail.com

<<powrót do strony głównej

INTERGRUPA 'ZATOKA"

Telefon: 696 546 285

email: info@aazatoka.pl

Rzecznik grupy: Grzesiek tel.: 882 129 966
Kolporter: Jacek tel. 600 914 742
Koordynator d/s informacji publicznej: Kasia
Sekretarz Intergrupy: Sławek
Łącznik internetowy intergrupy: Krystian email: krystian@aazatoka.pl

Ogólnopolski / Krajowy

tel.: 801 033 242
email: aa@aa.org.pl
www.aa.org.pl