Grupa AA Przystań


Adres: Gdynia-Karwiny, ul. Źródło Marii 18


Mityng odbywa się w każdą środę w godzinach 18-20 z 15min przerwą.


Grupa pracuje na 12 krokach i 12 tradycjach


Grupa posiada kącik literatury AA, gdzie można zakupić literaturę.


Nie ma bezpośredniego dostępu dla inwalidów, jest kilka schodków do zejścia oraz poręcz.


Rzecznik grupy: Monika

Mandatariusz grupy: -

Skarbnik: Krzysztof

Dyżurny: Sebastian


Ostatni otwarty.

Co oznacz że mityng jest otwarty albo zamknięty ?

Mityng ,,Otwarty'' - dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym.

Mityng ,,Zamknięty'' - tylko dla uczestników wspólnoty AA