Grupa AA Kosakowo


Adres: Kosakowo, ul. Żeromskiego 77


Mityng odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach 18:00-20:00 z 15min przerwą.


Grupa pracuje na 12 krokach i 12 tradycjach


Grupa posiada kącik literatury AA, gdzie można zakupić literaturę.


Utrudniony dostęp dla niepełnosprawnych ze względu na schodki


Rzecznik grupy: brak

Mandatariusz grupy: 

Skarbnik: Piotr

Dyżurny: 


Pierwszy otwarty.

Co oznacz że mityng jest otwarty albo zamknięty ?

Mityng ,,Otwarty'' - dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym.

Mityng ,,Zamknięty'' - tylko dla uczestników wspólnoty AA