Grupa AA Horyzont


Adres: Gdynia-Leszczynki, ul. Św.Mikołaja 1


Mityng odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach 18-20 z 15min przerwą.


Grupa pracuje na 12 krokach i 12 tradycjach


Grupa posiada kącik literatury AA, gdzie można zakupić literaturę.


Brak dostępu dla niepełnosprawnych są schody(utrudnione)


Rzecznik grupy: 

Mandatariusz grupy: 

Skarbnik: 

Dyżurny: 


Ostatni otwarty.

Co oznacz że mityng jest otwarty albo zamknięty ?

Mityng ,,Otwarty'' - dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym.

Mityng ,,Zamknięty'' - tylko dla uczestników wspólnoty AA