<<powrót do strony głównej
Jak to widzi Bill – AA jako droga życia Wybór pism współzałożyciela AA.

Tom zawiera kilkaset wyjątków zaczerpniętych z literatura AA, dotyczących niemal wszystkich aspektów życia we wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Na książkę składają się teksty zaczerpnięte z takich pozycji jak „Anonimowi Alkoholicy” „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji” , „Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość” a także fragmenty wypowiedzi Billa W. na łamach „Grapevine” oraz jego prywatnej korespondencji. Mogą one posłużyć za materiał do indywidualnej refleksji, a także zainspirować twórczą wymianę poglądów w grupie AA; być może przyczynią się też do szerszego zainteresowania całym dorobkiem literackim Anonimowych Alkoholików.

Każdy fragment opatrzony jest tytułem, który może stać się tematem mityngu np. „W poddaniu się – wszyscy tacy sami” , „Wyzwolenie przez akceptację”, „Przestańmy walczyć”. „Jak przestać być pijanym na sucho” , „Czy wystarczy nie pić” „AA jako szkoła życia” , „Jedna wspólnota wiele światopoglądów” , „Anonimowość i trzeźwość” . „Duchowość i pieniądze”, „Przywództwo w AA”.

Głęboko Wierzymy, że myśli współzałożyciela wspólnoty AA staną się busolą na drodze ku trzeźwości; pomogą ją osiągnąć i utrzymać.

PRAWDA, JAKO COŚ, CO NAS WYZWALA

My, w AA, dobrze rozumiemy, w jaki sposób prawda przynosi wyzwolenie. Zerwała ona okowy, którymi byliśmy przykuci do alkoholu. Wciąż uwalnia nas ona od trudnych do wyobrażenia nieszczęść i konfliktów, a także przepędza z naszego życia lęk i poczucie osamotnienia. Jedność wspólnoty, miłość, jaką żywimy do siebie nawzajem, szacunek, jakim darzy nas świat – wszystko to są efekty prawdy, którą dzięki Bogu dane bam było dostrzec. (Jak to widzi Bill;70)

ISTOTA WZROSTU I ROZWÓJ

Nigdy nie obawiajmy się pożądanych zmian. Oczywiście musimy, odróżnić zmiany na gorsze od zmian na lepsze. Gdy jednak potrzeba zmiany – w pojedynczym człowieku, w grupie AA czy w całej wspólnocie – staje się wyraźnie widoczna nie możemy pozostać bezczynni.

Istotą wszelkiego wzrostu i rozwoju jest gotowość do zmian na lepsze i gotowość wzięcia na siebie odpowiedzialności za konsekwencje ich wprowadzenia. (Jak widzi Bill; 115)

WIARA – PROJEKT – PRACA

Idea życia najbliższymi dwudziestoma czterema godzinami dotyczy przede wszystkim sfery emocjonalnej człowieka. Oznacza ona skupienie się na tym, co przynosi „dzisiaj” - a nic na dniu wczorajszym czy jutrzejszym.

Nigdy jednak nie wynikało dla mnie z tego, że człowiek, grupa albo cała wspólnota AA ma w ogóle nie zastanawiać się nad własnym funkcjonowaniem jutro czy też nawet w jakiejś odległej przyszłości. Dom, w którym się mieszka nie mógłby powstać dzięki samej tylko wierze – potrzebny też jest jakiś projekt i praca pozwalająca go urzeczywistnić.

Żadna prawda nie obowiązuje nas bardziej niż ten oto cytat z Biblii: „Wiara bez uczynków jest martwa”. Służby AA – których celem jest ciągłe doskonalenie niesienia posłania – to właśnie owe „uczynki”, które utrzymują nas przy życiu i zapewniają nam rozwój, zapobiegając chaosowi i stagnacji. (Jak to widzi Bill; 284)

Gdzie kupić literaturę AA?
Najlepiej na Mityngu, literatura: jak książki, broszurki, inne, zazwyczaj jest wystawiona przez grupę i może leżeć na stoliku, czasem na parapecie. Czasem też się zdarza, że w dobrze ukrytym miejscu jak szafa 🙂 można się wtedy zapytać o książki. Zawsze też można zadzwonić lub napisać do kolportera:

Kolporterzy Intergrupy 'ZATOKA'
Jacek tel.: 600 914 742 / email: kolporter.zatoka@gmail.com
Mirek tel.: 690 975 205 / email: kolporter2.zatoka@gmail.com

<<powrót do strony głównej

INTERGRUPA 'ZATOKA"

Telefon: 696 546 285

email: info@aazatoka.pl

Rzecznik grupy: Grzesiek tel.: 882 129 966
Kolporter: Jacek tel. 600 914 742
Koordynator d/s informacji publicznej: Kasia
Sekretarz Intergrupy: Sławek
Łącznik internetowy intergrupy: Krystian email: krystian@aazatoka.pl

Ogólnopolski / Krajowy

tel.: 801 033 242
email: aa@aa.org.pl
www.aa.org.pl