<<powrót do strony głównej
CODZIENNE REFLEKSJE

Książka Codzienne Refleksje. Refleksje uczestników AA dla uczestników AA spełnia od dawna odczuwaną we Wspólnocie potrzebę posiadania zbioru refleksji obejmujących okres całego roku – dzień po dniu. Następujące po cytatach z literatury AA refleksją są przemyśleniami poszczególnych uczestników AA i każda z nich dotyczy kwestii poruszanej w danym cytacie. W efekcie książka skupia się na naszych Trzech Legatach Zdrowienia, Jedności, i Służby i pozostaje w zgodzie z naszą Preambułą, która głosi, że „Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją”. Bill W. wyraził kiedyś nadzieję, że jego pisma mogą posłużyć jako materiał do indywidualnej refleksji, a także zainspirować twórczą wymianę poglądów w grupie. W swym zamierzeniu Codzienne refleksje mają spełniać podobną rolę.

Byłoby wspaniale, gdyby każdy mityng zaczynał się przeczytaniem refleksji na dany dzień, co z pewnością pomoże nam w codziennym stosowaniu programu 12 Kroków i 12 Tradycji.

Byłoby wspaniale, gdyby Codzienne refleksje znalazły się na półce każdego AA. Można wtedy będzie rozpoczynać dzień od porannej refleksji AA. Z pewnością w każdej znajdziemy myśl, która będzie nas prowadzić przez najbliższą dobę i dzięki której będziemy trwać w trzeźwości przez najbliższe 24 godziny.

PLAN NA JEDEN DZIEŃ
Gdy się budzimy, pomyślmy o 24 godzinach, które są przed nami. Sporządźmy plan na ten nowy dzień. Najpierw prośmy Boga, aby pokierował naszym myśleniem. Szczególnie zaś, aby uwolnił nas od rozczulania się nad sobą, nieuczciwości i egoizmu.
(ANONIMOWI ALKOHOLICY str.74)

Co dzień proszę Boga, aby rozniecił we mnie ogień swej miłości, tak by miłość ta paląc się jasnym i czystym płomieniem, rozjaśniła mój umysł i pozwoliła mi lepiej wypełnić Jego wolę.
W ciągu dnia, kiedy to pozwalam, by okoliczności zewnętrzne gasiły mego ducha, proszę Boga, żeby wykrzesał we mnie świadomość faktu, że dzień ten w każdej chwili mogę rozpocząć od nowa – jeśli trzeba nawet sto razy.
(CODZIENNE REFLEKSJE str.95)

POMAGANIE INNYM
Nasze(...) życie jako alkoholików zależy od stałego myślenia o innych i o tym, jak możemy im dopomóc w potrzebie.
(ANONIMOWI ALKOHOLICY str. 16)

Moim problemem był egocentryzm i egoizm. Przez całe moje życie ludzie coś dla mnie roili, a ja nie dość, że tego oczekiwałem, to jeszcze nie okazywałem wdzięczności i miałem pretensję, że nie robią więcej. Czemu miałem pomagać innym, skoro sądziłem, że to oni mają pomagać mnie? Jeśli inni mieli jakieś problemy, to czyż sobie na to nie zasłużyli? Użalałem się nad sobą, byłem pełen złości i urazy. Później dowiedziałem się, że pomagając innym – i nie oczekując niczego w zamian – mogę przezwyciężyć swój obsesyjny egoizm, a jeśli pojmę istotę pokory, zaznam spokoju i pogody ducha. Nie muszę już pić.
(CODZIENNE REFLEKSJE str. 250)

Gdzie kupić literaturę AA?
Najlepiej na Mityngu, literatura: jak książki, broszurki, inne, zazwyczaj jest wystawiona przez grupę i może leżeć na stoliku, czasem na parapecie. Czasem też się zdarza, że w dobrze ukrytym miejscu jak szafa 🙂 można się wtedy zapytać o książki. Zawsze też można zadzwonić lub napisać do kolportera:

Kolporterzy Intergrupy 'ZATOKA'
Jacek tel.: 600 914 742 / email: kolporter.zatoka@gmail.com
Mirek tel.: 690 975 205 / email: kolporter2.zatoka@gmail.com

<<powrót do strony głównej

INTERGRUPA 'ZATOKA"

Telefon: 696 546 285

email: info@aazatoka.pl

Rzecznik grupy: Grzesiek tel.: 882 129 966
Kolporter: Jacek tel. 600 914 742
Koordynator d/s informacji publicznej: Kasia
Sekretarz Intergrupy: Sławek
Łącznik internetowy intergrupy: Krystian email: krystian@aazatoka.pl

Ogólnopolski / Krajowy

tel.: 801 033 242
email: aa@aa.org.pl
www.aa.org.pl