<<powrót do strony głównej
ANONIMOWI ALKOHOLICY WKRACZAJĄ W DOJRZAŁOŚĆ – krótka historia AA.

W książce tej przedstawiona jest, widziana od wewnątrz, szeroko zakreślona perspektywa na Wspólnotę Anonimowych Alkoholików – ruch zupełnie unikalny w swoim oddziaływaniu duchowym i zasięgu społecznym. Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich pragnących wiedzieć, jakie były początki AA, jak wykształciły się Kroki i Tradycje itp.: ukazuje także niezwykłą siłę oddziaływania AA na całym świecie. Książka zawiera mnóstwo faktów, czasami o charakterze anegdotycznym (np. jak powstawała Wielka Księga, opis słynnej kolacji u Rockefellera, gdzie narodziła się idea samowystarczalności Wspólnoty i wiele innych) ilustrujących jak Wspólnota AA osiągała dojrzałość.

W pierwszej części przedstawiona jest historyczna konwencja w St. Louis z okazji 20 lecia AA, podczas, której Wspólnota AA przyjęła odpowiedzialność za wszystkie swoje sprawy.

Druga część zawiera wystąpienia Billa W. dotyczące Trzech Legatów AA: Zdrowienia, Jedności, Służby, zaś pozostałe części głosy przyjaciół AA – duchownych, lekarzy prawników.

Na samym początku poświęciliśmy alkohol. Musieliśmy to zrobić, gdyż w przeciwnym wypadku on zabiłby nas. Jednakże nie umieliśmy pozbyć się alkoholu nie zdobywając się na inne poświęcenia. Wygórowane mniemanie o sobie, myślenie pełne zafałszowań musiało zostać wyrugowane. Następnie musieliśmy zaprzestać samousprawiedliwień, litowania się na sobą oraz złości. Musieliśmy poniechać zwariowanego pościgu za prestiżem osobistym i okazałym kontem bankowym. Musieliśmy wziąć na siebie odpowiedzialność za nasz pożałowania godny stan i raz na zawsze przestać obwiniać za to innych.

(Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość str. 367)

Nasze Tradycje są przewodnikiem do lepszego planowania naszej pracy i życia, stanowią też antidotum na różne nasze słabości. Dwanaście Tradycji ma tę samą wagę i znaczenie dla grupowego przetrwania i harmonii, co Dwanaście Kroków AA dla trzeźwości i spokoju ducha każdego z nas. Jednakże Dwanaście Tradycji wskazuje również na wile naszych wad indywidualnych. Pośrednio więc Tradycje apelują do każdego z nas o pozbycie się pychy i uraz, apelują o zarówno osobiste jak i grupowe poświęcenie. Apelują do nas także, abyśmy nie wykorzystywali imienia AA w naszej pogoni za osobistą władzą, wyróżnieniem, czy pieniędzmi. Tradycje gwarantują równość wszystkich członków i niezależność wszystkich grup. Wskazują jak pozostawać w możliwie najlepszych stosunkach z innymi uczestnikami Wspólnoty oraz ze światem zewnętrznym. Uczą nas, jak możemy najlepiej funkcjonować w harmonii jako jedna wielka Wspólnota. Dla naszego dobra Tradycje wymagają, by każda jednostka, każda grupa i każdy region AA poniechały wszelkich pragnień, ambicji i niefortunnych akcji, które mogłyby wywołać istotne podziały między nami lub też zachwiać zaufaniem świata do nas. Dwanaście Tradycji Anonimowych Alkoholików symbolizuje więc ofiarny charakter naszego życia razem i stanowi największą siłę działającą na rzecz jedności, jaką znamy.

(Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość str. 124)

Gdzie kupić literaturę AA?
Najlepiej na Mityngu, literatura: jak książki, broszurki, inne, zazwyczaj jest wystawiona przez grupę i może leżeć na stoliku, czasem na parapecie. Czasem też się zdarza, że w dobrze ukrytym miejscu jak szafa 🙂 można się wtedy zapytać o książki. Zawsze też można zadzwonić lub napisać do kolportera:

Kolporterzy Intergrupy 'ZATOKA'
Jacek tel.: 600 914 742 / email: kolporter.zatoka@gmail.com
Mirek tel.: 690 975 205 / email: kolporter2.zatoka@gmail.com

<<powrót do strony głównej

INTERGRUPA 'ZATOKA"

Telefon: 696 546 285

email: info@aazatoka.pl

Rzecznik grupy: Grzesiek tel.: 882 129 966
Kolporter: Jacek tel. 600 914 742
Koordynator d/s informacji publicznej: Kasia
Sekretarz Intergrupy: Sławek
Łącznik internetowy intergrupy: Krystian email: krystian@aazatoka.pl

Ogólnopolski / Krajowy

tel.: 801 033 242
email: aa@aa.org.pl
www.aa.org.pl