<<powrót do strony głównej
ANONIMOWI ALKOHOLICY

Książka „Anonimowi Alkoholicy” zwana także Wielką Księgą jest podstawowym tekstem Programu AA zdrowienia z alkoholizmu, którego posłanie zostało niezmienione od ponad siedemdziesięciu lat. Od tytułu tej książki wzięła swą nazwę Wspólnota Anonimowych Alkoholików. Od chwili gdy ukazało się pierwsze wydanie książki w 1939 roku program w niej zawarty pomógł milionom mężczyzn i kobiet na całym świecie powracać do zdrowia. Im dłużej trzeźwiejemy, tym bogatsze i czytelniejsze staje się dla nas jej przesłanie; doceniamy wnikliwość zawartych w niej spostrzeżeń i siłę sprawczą oferowanej w niej mądrości. Wielka Księga udziela odpowiedzi na większość nurtujących alkoholików pytań, jest kluczem do trzeźwości, mówi o tym jak należy postępować, by w niej wytrwać i stymuluje do dalszego rozwoju. „Anonimowi Alkoholicy” składają się zasadniczo z dwóch części. W pierwszych jedenastu rozdziałach znajdziemy omówienie programu zdrowienia AA i część ta pozostaje bez zmian od momentu ukazania się pierwszego wydania Wielkiej Księgi w 1939r. Część druga zawiera „Historie osobiste” ozdrowiałych alkoholików – w polskim wydaniu znajdziemy siedem historii uczestników AA w Polsce oraz historię współzałożyciela AA Dr Boba.

STUDIUJ I ZGŁĘBIAJ WIELKĄ KSIĘGĘ; ZAGLĄDAJ DO NIEJ REGULARNIE.

Faktem jest, że większość alkoholików – z przyczyn dotąd nie poznanych – straciło możliwość wyboru w odniesieniu do alkoholu. Nasza tzw. siła woli przestała istnieć. My, alkoholicy, nie potrafimy wystarczająco silnie przywołać w naszej świadomości obrazów cierpień i upokorzeń sprzed tygodnia czy miesiąca. Jesteśmy bezbronni wobec pierwszego kieliszka.(...) A przecież jest rozwiązanie. Prawie nikt z nas nie lubi analizowania samego siebie, obniżania we własnych oczach swojej dumy, przyznawania się do własnych niedoskonałości, a wszystkie te czynniki są niezbędne, by powrócić do zdrowienia. Niektórym to się udało. My patrząc na nich zaczęliśmy wierzyć, że nasze dotychczasowe życie było beznadziejne i pozbawione sensu.(...) A wielka prawda jest po prostu taka: przeżyliśmy głębokie duchowe doświadczenia, które gruntownie zmieniły całe nasze nastawienie do życia w sposób zaiste cudowny. On to zapoczątkował osiągnięcie przez nas tego czego nigdy nie osiągnęlibyśmy sami.(...) Byliśmy w sytuacji, kiedy życie stało się dla nas nie do zniesienia, a zwykła ludzka pomoc była bezskuteczna. Mieliśmy tylko możliwości: postępować tak dalej aż do tragicznego końca zagłuszając świadomość naszego beznadziejnego położenia albo przyjąć pomoc natury duchowej. Zdecydowaliśmy się na to drugie, ponieważ z całą uczciwością pragnęliśmy podjąć ten wysiłek.

ANONIMOWI ALKOHOLICY str. 20-21

...Już w połowie drogi zadziwiają nas osiągnięte rezultaty. Poznamy nową wolność i nowe szczęście. Nie będziemy żałować przeszłości ani zatrzaskiwać za nią drzwi. Pojmiemy sens słów „pogoda ducha” i zaznamy spokoju. Bez względu na to, jak nisko upadliśmy, dostrzegamy, że i z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni. Zniknie uczucie bezużyteczności i pokus rozczulania się nad sobą. Bardziej niż sobą zainteresujemy się bliźnimi. Zniknie egoizm. Zmieni się cały nasz stosunek do życia. Opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną. Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, których dotąd nie umieliśmy rozwiązać. Nagle zaczniemy pojmować, że Bóg czyni dla nas to, czego sami dla siebie nie byliśmy w stanie uczynić. Czy są to obietnice bez pokrycia? Sądzimy, że nie. Urzeczywistniają się czasem szybko, czasem wolniej, ale zawsze materializują się, jeśli nad nimi pracujemy.

ANONIMOWI ALKOHOLICY str. 72

Gdzie kupić literaturę AA?
Najlepiej na Mityngu, literatura: jak książki, broszurki, inne, zazwyczaj jest wystawiona przez grupę i może leżeć na stoliku, czasem na parapecie. Czasem też się zdarza, że w dobrze ukrytym miejscu jak szafa 🙂 można się wtedy zapytać o książki. Zawsze też można zadzwonić lub napisać do kolportera:

Kolporterzy Intergrupy 'ZATOKA'
Jacek tel.: 600 914 742 / email: kolporter.zatoka@gmail.com
Mirek tel.: 690 975 205 / email: kolporter2.zatoka@gmail.com

<<powrót do strony głównej

INTERGRUPA 'ZATOKA"

Telefon: 696 546 285

email: info@aazatoka.pl

Rzecznik grupy: Grzesiek tel.: 882 129 966
Kolporter: Jacek tel. 600 914 742
Koordynator d/s informacji publicznej: Kasia
Sekretarz Intergrupy: Sławek
Łącznik internetowy intergrupy: Krystian email: krystian@aazatoka.pl

Ogólnopolski / Krajowy

tel.: 801 033 242
email: aa@aa.org.pl
www.aa.org.pl